November 28, 2010

The growth of an idea

It begins with a theme; a rough draft. Then it gets worked on it, topped with a secondary theme.
In this work the initial theme was "disturbed circus," on top of which my drawing class added a soviet theme. The challenge was to keep the characteristics of the first drawing in the last one.
~
Vse se začne s temo, grobim osnutkom. Nato se ta izpili, povrhu katere se doda še druga tema. Osnovna tema tega izdelka je bila "moten cirkus." Na koncu smo v razredu dodali še sovijetsko temo. Obdržati smo morali lastnosti prvotne skice, kar je predstavjalo velik izziv.


November 3, 2010

Majolka; a wine pitcher
It can be a big pain to learn a new software. Hello Maya! The whole process was fail, learn, and succeed to some degree. The assignment in my intro to 3D class was a pitcher, and Slovenia's traditional pitcher is called "majolka;" a pitcher that holds wine. Usually they are decorated with grapevine symbols and made of clay. So much for calling us a drinking nation! Our anthem is called "The Toast" (F. Prešeren); to celebrate the individuality, freedom, and friendship among the nations.
~
Zna biti kar boleče, ko se učim nov software. Pozdravljena Maya! Celoten proces je sestavjal spodlete, učenje in do neke mere tudi uspeh. Naloga za 3D razred je bil vrč in sem se odločila za slovenski tradicionalni vrč imenovan majolka; vrč za vino. Običajno so okrašeni s simboli trte in narejeni iz gline. Toliko o tem, da nas kličejo pivski narod! Naša narodna himna se imenuje
"Zdravljica" (F. Prešeren), ki praznuje individualnost, svobodo in prijateljstvo med narodi.