November 23, 2014

Winter is here

And Harry is leaving his little paw prints in the snow.
~
In Harry za sabo pušča sledi v snegu.


A little jumping spider

I found this little jumping spider, and it was so cute that I needed to take photos of it. I don't think it wanted to be photographed because it kept turning its back towards me.
~
Našla sem tega skakajočega pajka, ki mi je bil tako všeč, da sem ga morala slikati. Mislim, da mu ni bilo všeč, da ga slikam, ker mi je vedno obračal hrbet.

November 22, 2014

Rhodesian Ridgebacks

Comes fall the colours are magnificent. And the photos are even better when there are happy dogs on them. My friend has two Rhodesian Ridgebacks and they both love to be outside and run.
~
V jeseni so barve prečudovite! In fotografije so še lepše, ko na njih pozirajo veseli psi. Prijatelj ima dva rodezijska grebenarja in oba obožujeta naravo in tek.


November 2, 2014

Firefighters

Some time ago this summer I visited a local Utah Firefighter Station.
~
Nedolgo nazaj to poletje sem obiskala gasilsko postajo.


June 9, 2014

Saying no to art drought!

I've been looking at my blog and how seldom I post any of my work. Then I realized that I have been going through a long drought of no-artwork-done. I've gotten so busy with my morning job and one at the film studio, that there is barely no time for me to do anything creatively. I can't blame it on my computer or a lack of equipment, because I have more than I need already.

Perhaps it's time for me to tap into photography a little and draw in my sketchbook and share those little doodles with you. I have also began learning pottery, perhaps - if I create anything share-worthy, I will add that to my future post content.

For now, I am saying, "Goodbye, drought!" And I will make it my goal to have at least one post a month. I better start slow, than too big and completely overwhelm myself...
~
Po pregledu svojega bloga, sem žalostno sprejela dejstvo, da zelo redko kaj objavim. Zatem sem spoznala, da sem preživela dolgo sušo brez kakršnegakoli ustvarjalnega dela. Prva, dopoldanska služba in druga, popoldanska služba, v filmskem studiju sta me tako zaposlili, da nimam skoraj nič več časa za kreativno delo. Krivde ne morem znašati na svoj računalnik ali opremo, saj imam vsega dovolj - vsaj za začetek.

Mogoče je čas, da se začnem ukvarjati s fotografijo in skiciranjem v svojo skicirko. Pred kratkim sem se začela učiti še lončarstvo, mogoče - če ustvarim kaj deljenja-vredno, bom dodala kaj svojega dela v prihodnje objave.

Za sedaj pravim adijo suša! Moj cilj je, da objavim vsaj eno delo na mesec. Boljše, da začnem z manjšim ciljem, ki ga lahko dosežem, kot pa da si postavim previsoke cilje...

Harry likes to pose

My cat, Harry, loves to be around people (he really got attached to me especially). I was working in the garden this weekend, and he kept a watchful eye on me and the neighbourhood from the top of the fence. What a charmer!
~
Moj muc Harry je izredno rad med ljudmi (precej se je navezal name). Ta vikend sem delala na vrtu, medtem ko je z ograje pridno pazil name in na sosesko. Kakšen šarmer!