December 15, 2012

Environment for my warrior

This is the environment for the warrior from one of the previous posts. It's in the village where the ceremonies to become a real warrior takes place. Supposed to be in the amazon area.
~
To je okolje za bojevnika, ki sem ga objavila pred kratkim; vasica sredi amazona kjer bo potekal obred razglasitve kdo je pravi bojevnik.


October 16, 2012

Learning how to paint digitally

This semester I am taking a digital painting class with Sam Nielson, a very very talented artist!
This is my first try at digital painting: a warrior of rain forest/ African savannah. He is based off of a cowardly lion from The Wizard of Oz.
~
Ta semester se učim digitalno slikanje s profesorjem Sam Nielsonom, izredno nadarjen umetnik!
To je moj prvi poskus digitalnega slikanja: bojevnik deževnega gozda / afriške savane. Ustvarjen je bil na podlagi strahopentega leva iz Čarovnik iz Oza.


July 9, 2012

More Patterned Animals

I was retrospecting yesterday, thinking about what inspired me to draw patterned animals...
I went to MOA (BYU's Museum of Art) some time ago because I really wanted to see their Islamic exhibit. I enjoy Islamic art, calligraphy, etc. It's just so beautiful! All those patterns, all those lines; I can't get enough of them.
Half way through the exhibit there were a few animals made of other animals and crazy looking creatures. They were overflowing with details.
---
Včeraj sem razmišljala od kod sem dobila inspiracijo za vse te vzorčaste (ali je to sploh beseda?) živali...
Pred kratkim sem šla v muzej umetnosti (MOA na BYU kampusu), ker sem res želela videti razstavo islamske umetnosti. Islamska umetnost in kaligrafija me zelo zanimata in sta mi zelo všeč. Čudovita mi je! Vsi ti vzorčki, vse te črte in linije; ne morem se jih nagledati.
Na pol poti skozi razstavo, je nekaj živali sestavljenih iz manjših živali in zanimivih bitij. Napolnjene so bile z detajli.June 24, 2012

A Rush of Patterns!

Recently I got stuck with patterns... These are some of the outcomes of being stuck...

~ Pred kratkim sem se začela igrati z vzorčki... Tukaj je nekaj primerkov...


February 24, 2012

Don't Play with Fire

This was a special effects class with Ryan Woodward. We talked about fire, water, magic, explosions, and smoke. I chose to work with fire and see what I can do in Flash.
~
To je bila naloga za posebne efekte z uciteljem Ryan Woodward-om. Govorili smo o ognju, vodi, magiji, eksplozijah in dimu. Odlocila sem se, da bom animirala ogenj s programom Flash.


Don't Play With Fire from Petra Pintar on Vimeo.